Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh

Cong Ty TNHH Thuong Mai Vat Lieu Xay Dung Bao Hanh
Mã Số Thuế: 5801486006
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 84 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Minh Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh?

✓ Trả lời: 5801486006

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh?

✓ Trả lời: 84 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Minh Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Bảo Hạnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]