Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh

Tiếng Anh:

Trung Manh Construction And Trading Company Limited

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Xay Dung Trung Manh
Mã Số Thuế: 5801459891
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 86/9 Trần Nhật Duật, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Ngô Công Trung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh?

✓ Trả lời: 5801459891

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh?

✓ Trả lời: Số 86/9 Trần Nhật Duật, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh là ai?

✓ Trả lời: Ngô Công Trung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Trung Mạnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]