Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu

Tiếng Anh:

Hoan Cau Transport Service And Trading Company Limited

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Van Tai Hoan Cau
Mã Số Thuế: 5801456770
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 63 Diom B, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Thanh Bình
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu?

✓ Trả lời: 5801456770

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu?

✓ Trả lời: Số 63 Diom B, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu là ai?

✓ Trả lời: Trần Thanh Bình

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoàn Cầu?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]