Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong

Tiếng Anh:

DINH PHONG GENERAL TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Tong Hop Dinh Phong
Mã Số Thuế: 5801486447
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 56A Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Huỳnh Trí Hào
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong?

✓ Trả lời: 5801486447

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong?

✓ Trả lời: 56A Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Trí Hào

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đỉnh Phong?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]