Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát

Cong Ty TNHH Thuong Mai Tai Dai Phat
Mã Số Thuế: 5801486260
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 239 Đường 1/5, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát?

✓ Trả lời: 5801486260

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát?

✓ Trả lời: Số 239 Đường 1/5, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Tài Đại Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]