Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An

Tiếng Anh:

Gia An Production Trading Company

Cong Ty TNHH Thuong Mai San Xuat Gia An
Mã Số Thuế: 5801459771
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Mai Anh Bảo Giang
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An?

✓ Trả lời: 5801459771

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An?

✓ Trả lời: Số 10 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An là ai?

✓ Trả lời: Mai Anh Bảo Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Gia An?

✓ Trả lời: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

[ad_2]