Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri

Tiếng Anh:

Yukkuritrading Service Company Limited

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Yukkuri
Mã Số Thuế: 5801453748
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 21/4 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trà Giang
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri?

✓ Trả lời: 5801453748

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri?

✓ Trả lời: Số 21/4 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trà Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yukkuri?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]