Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi

Tiếng Anh:

QUYNH CHI MEDICAL MATERIALS SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Vat Tu Y Te Quynh Chi
Mã Số Thuế: 5801482033
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 54C Trần Thái Tông, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Quốc Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi?

✓ Trả lời: 5801482033

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi?

✓ Trả lời: 54C Trần Thái Tông, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi là ai?

✓ Trả lời: Lê Quốc Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Y Tế Quỳnh Chi?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]