Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu San Xuat Nguyen Dinh Gia Bao
Mã Số Thuế: 5801460953
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 68, QL 27 thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Thành
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo?

✓ Trả lời: 5801460953

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo?

✓ Trả lời: Số 68, QL 27 thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Thành

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nguyễn Đình Gia Bảo?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]