Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn

Tiếng Anh:

HUE NGUYEN TRADING SERVICE MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu San Xuat Hue Nguyen
Mã Số Thuế: 5801470729
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 44/5 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Huệ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn?

✓ Trả lời: 5801470729

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn?

✓ Trả lời: 44/5 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Huệ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Huệ Nguyễn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]