Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc

Tiếng Anh:

BAO LOC FAST COMPUTER SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu May Tinh Nhanh Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801486091
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 553 Trần Phú, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: VÕ HỒNG TRỌNG BỀN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801486091

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 553 Trần Phú, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: VÕ HỒNG TRỌNG BỀN

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Tính Nhanh Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]