Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld

Tiếng Anh:

KIM THUY LD TRADE SERVICE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Kim Thuy Ld
Mã Số Thuế: 5801472733
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 2A/6, Quang Trung, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld?

✓ Trả lời: 5801472733

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld?

✓ Trả lời: Số 2A/6, Quang Trung, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thủy Ld?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]