Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt

Tiếng Anh:

CHAOS DA LAT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Chaos Da Lat
Mã Số Thuế: 5801448522
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 56C Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Lê Hoàng Phụng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801448522

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt?

✓ Trả lời: 56C Phù Đồng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Hoàng Phụng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chaos Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]