Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt

Tiếng Anh:

Bth Da Lat Service Trading Limited Company

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Bth Da Lat
Mã Số Thuế: 5801459348
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 76/8, đường Nguyễn Siêu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Bách Thảo
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801459348

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 76/8, đường Nguyễn Siêu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Bách Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bth Đà Lạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]