Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt

Tiếng Anh:

DALAT TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mai Da Lat
Mã Số Thuế: 5801483478
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 14 Thông Thiên Học, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lương Trần Anh Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801483478

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 14 Thông Thiên Học, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Lương Trần Anh Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]