Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group

Tiếng Anh:

CHU GROUP TRADING COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thuong Mại Chu Group
Mã Số Thuế: 5801486197
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 452D Đường Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Chu Văn Cường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group?

✓ Trả lời: 5801486197

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group?

✓ Trả lời: 452D Đường Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group là ai?

✓ Trả lời: Chu Văn Cường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Chu Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]