Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction

[ad_1]

Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction

Cong Ty TNHH Thinh Phat Construction
Mã Số Thuế: 5801479143
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu Nam Phương, đường Đào Duy Từ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Ngọc Vũ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction?

✓ Trả lời: 5801479143

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction?

✓ Trả lời: Khu Nam Phương, đường Đào Duy Từ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thịnh Phát Construction?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]