Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà

Tiếng Anh:

Thien Tam Lam Ha Company Limited

Cong Ty TNHH Thien Tam Lam Ha
Mã Số Thuế: 5801461749
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP Bồ Liêng , Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hữu Thiện
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà?

✓ Trả lời: 5801461749

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà?

✓ Trả lời: TDP Bồ Liêng , Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Thiện

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiện Tâm Lâm Hà?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]