Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng

Cong Ty TNHH Thien Quang Sang
Mã Số Thuế: 5801458898
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố B’Nông Rết, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hà Quang Bạo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng?

✓ Trả lời: 5801458898

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng?

✓ Trả lời: Tổ dân phố B’Nông Rết, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng là ai?

✓ Trả lời: Hà Quang Bạo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiên Quang Sáng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]