Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường

Cong Ty TNHH Thien Phuc Cuong
Mã Số Thuế: 5801463030
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 02 Phú Trung, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dương Thị Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường?

✓ Trả lời: 5801463030

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường?

✓ Trả lời: Số 02 Phú Trung, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường là ai?

✓ Trả lời: Dương Thị Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiên Phúc Cường?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]