Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim

Cong Ty TNHH Thien Loc My Kim
Mã Số Thuế: 5801449702
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 9 đường số 12, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Kim Phượng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim?

✓ Trả lời: 5801449702

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim?

✓ Trả lời: Số 9 đường số 12, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Kim Phượng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiên Lộc Mỹ Kim?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]