Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng

Tiếng Anh:

Thien Duc Lam Dong Company Limited

Cong Ty TNHH Thien Duc Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801462728
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 25, Kim Đồng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Đình Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801462728

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 25, Kim Đồng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Lê Đình Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiện Đức Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]