Công Ty TNHH The Villa Dalat

[ad_1]

Công Ty TNHH The Villa Dalat

Tiếng Anh:

The Villa Dalat Company Limited

Cong Ty TNHH The Villa Dalat
Mã Số Thuế: 5801463979
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 52 Đống Đa (nay là Tô Hiến Thành),, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Quốc Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH The Villa Dalat

Mã số thuế của Công Ty TNHH The Villa Dalat?

✓ Trả lời: 5801463979

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH The Villa Dalat?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH The Villa Dalat chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH The Villa Dalat?

✓ Trả lời: 52 Đống Đa (nay là Tô Hiến Thành),, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH The Villa Dalat là ai?

✓ Trả lời: Trần Quốc Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH The Villa Dalat?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]