Công Ty TNHH Thế Sơn 185

[ad_1]

Công Ty TNHH Thế Sơn 185

Cong Ty TNHH The Son 185
Mã Số Thuế: 5801479746
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thế Sơn 185

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thế Sơn 185?

✓ Trả lời: 5801479746

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thế Sơn 185?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thế Sơn 185 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thế Sơn 185?

✓ Trả lời: 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thế Sơn 185 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thúy Liễu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thế Sơn 185?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]