Công Ty TNHH The Mango

[ad_1]

Công Ty TNHH The Mango

Cong Ty TNHH The Mango
Mã Số Thuế: 5801485595
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 39 Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hoàng Hưng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH The Mango

Mã số thuế của Công Ty TNHH The Mango?

✓ Trả lời: 5801485595

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH The Mango?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH The Mango chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH The Mango?

✓ Trả lời: Số nhà 39 Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH The Mango là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoàng Hưng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH The Mango?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]