Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt

Cong Ty TNHH The Best Wine Da Lat
Mã Số Thuế: 5801480981
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô B27, Khu Quy Hoạch Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Xuân Diện
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801480981

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt?

✓ Trả lời: Lô B27, Khu Quy Hoạch Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Diện

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH The Best Wine Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]