Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm

[ad_1]

Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm

Tiếng Anh:

THANH XUAN PHAM MY COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thanh Xuan Pham
Mã Số Thuế: 5801481978
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1435 QL 20, Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Thanh Xuân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm?

✓ Trả lời: 5801481978

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm?

✓ Trả lời: 1435 QL 20, Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Thanh Xuân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thanh Xuân Phạm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]