Công Ty TNHH Thành Thành Thủy

[ad_1]

Công Ty TNHH Thành Thành Thủy

Tiếng Anh:

THANH THANH THUY COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thanh Thanh Thuy
Mã Số Thuế: 5801450916
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 40 Ma Trang Sơn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: LƯƠNG QUANG THÀNH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thành Thành Thủy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thành Thành Thủy?

✓ Trả lời: 5801450916

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thành Thành Thủy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thành Thành Thủy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thành Thành Thủy?

✓ Trả lời: 40 Ma Trang Sơn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thành Thành Thủy là ai?

✓ Trả lời: LƯƠNG QUANG THÀNH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thành Thành Thủy?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]