Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên

Cong Ty TNHH Thanh Tam Nguyen
Mã Số Thuế: 5801481375
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 449, Quốc lộ 20, Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Văn Cần
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên?

✓ Trả lời: 5801481375

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên?

✓ Trả lời: Số 449, Quốc lộ 20, Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Cần

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thanh Tâm Nguyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]