Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu

[ad_1]

Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu

Cong Ty TNHH Thanh Ngoc Hieu
Mã Số Thuế: 5801457090
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Nghĩa Thị, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Ngọc Huy
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu?

✓ Trả lời: 5801457090

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Nghĩa Thị, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu là ai?

✓ Trả lời: Đinh Ngọc Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thanh Ngọc Hiếu?

✓ Trả lời: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]