Công Ty TNHH Thanh An 68

[ad_1]

Công Ty TNHH Thanh An 68

Cong Ty TNHH Thanh An 68
Mã Số Thuế: 5801485235
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 66 Bis/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trí Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thanh An 68

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thanh An 68?

✓ Trả lời: 5801485235

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thanh An 68?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thanh An 68 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thanh An 68?

✓ Trả lời: 66 Bis/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thanh An 68 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trí Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thanh An 68?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]