Công Ty TNHH Tanes

[ad_1]

Công Ty TNHH Tanes

Tiếng Anh:

Tanes Company Limited

Cong Ty TNHH Tanes
Mã Số Thuế: 5801466930
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 27/10 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tanes

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tanes?

✓ Trả lời: 5801466930

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tanes?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tanes chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tanes?

✓ Trả lời: 27/10 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tanes là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tanes?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]