Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng

Tiếng Anh:

Tam Truong Thinh Lam Dong Company Limited

Cong Ty TNHH Tam Truong Thinh Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801461280
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 2B – Nhữngh Mạng Tháng Tám, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hồng Đức
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801461280

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 2B – Nhữngh Mạng Tháng Tám, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hồng Đức

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tâm Trường Thịnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]