Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát

Tiếng Anh:

TAM TAM LOC PHAT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tam Tam Loc Phat
Mã Số Thuế: 5801464556
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 475 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Võ Thanh Lai
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát?

✓ Trả lời: 5801464556

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát?

✓ Trả lời: Số 475 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát là ai?

✓ Trả lời: Võ Thanh Lai

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tâm Tâm Lộc Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]