Công Ty TNHH Tâm An Xanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Tâm An Xanh

Tiếng Anh:

Tam An Green Company

Cong Ty TNHH Tam An Xanh
Mã Số Thuế: 5801453635
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 24 Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tâm An Xanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tâm An Xanh?

✓ Trả lời: 5801453635

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tâm An Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tâm An Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tâm An Xanh?

✓ Trả lời: Lô 24 Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tâm An Xanh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Diệu Hằng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tâm An Xanh?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]