Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt

Cong Ty TNHH Tai Toan Thang Da Lat
Mã Số Thuế: 5801464718
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 2D Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801464718

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 2D Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tài Toàn Thắng Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]