Công Ty TNHH Sx Tm Vmc

[ad_1]

Công Ty TNHH Sx Tm Vmc

Cong Ty TNHH Sx Tm Vmc
Mã Số Thuế: 5801465990
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 47 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Ngọc Hồ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx Tm Vmc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx Tm Vmc?

✓ Trả lời: 5801465990

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx Tm Vmc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx Tm Vmc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx Tm Vmc?

✓ Trả lời: 47 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sx Tm Vmc là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Hồ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx Tm Vmc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]