Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam

Cong Ty TNHH Sx Tm Son Nam
Mã Số Thuế: 5801456266
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 64A R’Chai, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Doãn Thị Việt Hương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam?

✓ Trả lời: 5801456266

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam?

✓ Trả lời: 64A R’Chai, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam là ai?

✓ Trả lời: Doãn Thị Việt Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx Tm Sơn Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]