Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang

[ad_1]

Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang

Tiếng Anh:

PHO QUANG SX – TM – DV COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Sx – Tm – Dv Pho Quang
Mã Số Thuế: 5801478534
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 38 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quốc Tuân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang?

✓ Trả lời: 5801478534

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang?

✓ Trả lời: 38 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Tuân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Phổ Quang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]