Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food

[ad_1]

Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food

Cong Ty TNHH Sx – Tm Dt Food
Mã Số Thuế: 5801485605
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 162 Hùng Vương, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phan Ngọc Dương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food?

✓ Trả lời: 5801485605

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food?

✓ Trả lời: 162 Hùng Vương, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food là ai?

✓ Trả lời: Phan Ngọc Dương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx – Tm Dt Food?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]