Công Ty TNHH Sophie's

[ad_1]

Công Ty TNHH Sophie’s

Tiếng Anh:

Sophie’s Company Limited

Cong Ty TNHH Sophie’s
Mã Số Thuế: 5801462911
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 33, đường Thủ khoa huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đặng Châu Ngân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sophie’s

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sophie’s?

✓ Trả lời: 5801462911

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sophie’s?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sophie’s chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sophie’s?

✓ Trả lời: Số 33, đường Thủ khoa huân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sophie’s là ai?

✓ Trả lời: Đặng Châu Ngân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sophie’s?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]