Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân

[ad_1]

Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân

Cong Ty TNHH Son Tuyet Tan
Mã Số Thuế: 5801485563
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 45 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ngô Minh Nguyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân?

✓ Trả lời: 5801485563

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân?

✓ Trả lời: 45 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân là ai?

✓ Trả lời: Ngô Minh Nguyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sơn Tuyết Tân?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]