Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen

[ad_1]

Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen

Tiếng Anh:

VINAGREEN AGRICULTURAL ECOLOGY CO.,LTD

Cong Ty TNHH Sinh Thai Nong Nghiep Vinagreen
Mã Số Thuế: 5801479739
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 5, Thôn 9, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ninh Văn Cần
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen?

✓ Trả lời: 5801479739

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen?

✓ Trả lời: Xóm 5, Thôn 9, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen là ai?

✓ Trả lời: Ninh Văn Cần

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sinh Thái Nông Nghiệp Vinagreen?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]