Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên

[ad_1]

Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên

Cong Ty TNHH Sinh Thai Lam Vien
Mã Số Thuế: 5801486581
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 09 Lâm Văn Thạnh, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thanh Lan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên?

✓ Trả lời: 5801486581

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên?

✓ Trả lời: Số 09 Lâm Văn Thạnh, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Lan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sinh Thái Lâm Viên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]