Công Ty TNHH Shirina Home

[ad_1]

Công Ty TNHH Shirina Home

Cong Ty TNHH Shirina Home
Mã Số Thuế: 5801472525
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 170 Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lục Duy Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Shirina Home

Mã số thuế của Công Ty TNHH Shirina Home?

✓ Trả lời: 5801472525

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Shirina Home?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Shirina Home chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Shirina Home?

✓ Trả lời: 170 Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Shirina Home là ai?

✓ Trả lời: Lục Duy Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Shirina Home?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]