Công Ty TNHH Seedia

[ad_1]

Công Ty TNHH Seedia

Tiếng Anh:

Seedia Company Limited

Cong Ty TNHH Seedia
Mã Số Thuế: 5801460008
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: D37 đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Huệ
Ngành nghề chính: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Seedia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Seedia?

✓ Trả lời: 5801460008

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Seedia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Seedia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Seedia?

✓ Trả lời: D37 đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Seedia là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Huệ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Seedia?

✓ Trả lời: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

[ad_2]