Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado

Tiếng Anh:

Hado Production – Export Company Limited

Cong Ty TNHH San Xuat – Xuat Khau Hado
Mã Số Thuế: 5801457686
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phú Bình, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Ngọc Diễm
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado?

✓ Trả lời: 5801457686

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado?

✓ Trả lời: Thôn Phú Bình, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Ngọc Diễm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất – Xuất Khẩu Hado?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]