Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan

Tiếng Anh:

DOMOSAN TRADING AND PRODUCTIONS COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH San Xuat Va Thuong Mai Domosan
Mã Số Thuế: 5801471521
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 16, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ THƯ THƯ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan?

✓ Trả lời: 5801471521

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan?

✓ Trả lời: Thôn 16, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN THỊ THƯ THƯ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Domosan?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]