Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng

Tiếng Anh:

PHAT HUNG CONSTRUCTION AND TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Va Xay Dung Phat Hung
Mã Số Thuế: 5801479993
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46 Yên Thế, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hồng Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng?

✓ Trả lời: 5801479993

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng?

✓ Trả lời: 46 Yên Thế, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hồng Hà

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Phát Hưng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]