Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy

Cong Ty TNHH San Xuat – Thuong Mai Ha Vy
Mã Số Thuế: 5801460946
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phú Bình, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đức Đĩnh
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy?

✓ Trả lời: 5801460946

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy?

✓ Trả lời: Thôn Phú Bình, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Đĩnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Ha Vy?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ plastic

[ad_2]